Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Urząd Miasta w Jędrzejowie 26.08.2020
26.08.2020
Kontrola realizacji przez Miasto Jędrzejów zadania polegającego na utworzeniu ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia, w formie Domu Senior+
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta Skarżysko - Kamienna 03.08.2020
konrola problemowa w Radzie Miasta Skarżysko - Kamienna
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej 03.08.2020
kontrola problemowa w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy Piekoszów 21.08.2020
kontrola problemowa w Radzie Gminy Piekoszów
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nie Jesteś Sam" przy DPS w Bejscach 13.07.2020
13.07.2020
Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Piekoszowie
kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Piekoszów
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Juliusza Słowackiego 13, 27-500 Opatów 06.08.2020
06.08.2020
Przedmiotem kontroli była ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz przysięgły języka angielskiego 18.08.2020
kontrola działalności tłumacza przsięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Gmina Bogoria / Ośrodek Pomocy Społecznej 29.06.2020
29.06.2020
Kontrola zadania realizowanego przez gminę w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 z Funduszu Solidarnościowego.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gmina Strawczyn / Ośrodek Pomocy Społecznej 09.06.2020
10.06.2020
Kontrola zadania realizowanego przez gminę w ramach Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 z Funduszu Solidarnościowego.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej w Kielcach, ul. Tarnowska 10 22.06.2020
26.06.2020
Kontrola oceny prawidłowości wykorzystania środków rezerwy celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku głównego wraz z kominami, łazienką i garażem w Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej w Kielcach, ul. Tarnowska 10” oraz zakupu inwestycyjnego dotyczącego „Zakupu wirówki pralniczej WR 15.5 dla Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej w Kielcach, ul. Tarnowska 10”
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej im. prof. A. Kępińskiego, ul. Jagiellońska 76 w Kielcach 01.06.2020
10.06.2020
Kontrola oceny prawidłowości wykorzystania środków rezerwy celowej na realizację zadania inwestycji pn.” Modernizacja dachu i kominów wentylacyjnych w budynku Domu Pomocy Społecznej im. prof. A. Kępińskiego, ul. Jagiellońska 76”.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie "Pro Civitas" w Piekoszowie 24.07.2020
11.08.2020
Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie "Kalejdoskop" w Kielcach 03.07.2020
03.07.2020
Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie PROREW w Kielcach 10.07.2020
10.07.2020
Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Pawłów 56 27-225 Pawłów 12.08.2020
12.08.2020
Przedmiotem kontroli była ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta w Starachowicach 29.06.2020
16.09.2020
Kontrola realizacji przez Miasto Starachowice zadania polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia, w formie Dziennego Domu Senior+
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz przysięgły języka niemieckiego 23.07.2020
kontrola działalności tłumacza przsięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
tłumacz przysięgły języka rosyjskiego 21.07.2020
kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
tłumacz przysięgły języka niemieckiego 17.07.2020
kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Nowe Życie" I. Ogonek, Z. Ogonek ul. Mleczarska 11 29-100 Włoszczowa 24.07.2020
24.07.2020
Przedmiotem kontroli była ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Złota 20.07.2020
23.07.2020
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2019 r. oraz prawidłowości realizacji programu Rodzina 500 plus.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy Tuczępy 02.07.2020
08.07.2020
Kontrola dotycząca wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2019 r. oraz prawidłowości realizacji programu Rodzina 500 plus.
Wydział Finansów i Budżetu
tłumacz przysięgły języka angielskiego 15.07.2020
kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów 28.02.2020
28.02.2020
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadania.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Zespół Ośrodków Zdrowia Górno 80B, 26-008 Górno 29.06.2020
29.06.2020
Przedmiotem kontroli była ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Świętokrzyska 53, 26-006 Nowa Słupia 09.07.2020
09.07.2020
Przedmiotem kontroli była ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej ul. Częstochowska 75, 26-065 Piekoszów 14.07.2020
14.07.2020
Przedmiotem kontroli była ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Żłobek Gminny w Piekoszowie 06.07.2020
08.07.2020
Kontrola realizacji zadania w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch w zakresie zgodności jego realizacji z Umową dotacji 7/moduł1b/2019 z dnia 03.07.2019 r. obejmującą 2019 rok.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Centrum Rehabilitacji i Medycyny Naturalnej ,,Złoty Zdrój’’, ul. Krakowska 7, 28-131 Solec-Zdrój 20.11.2019
20.11.2019
Kontrola problemowa przeprowadzona w CRiMN ,,Złoty Zdrój’’ w zakresie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Wybierz Strony