Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Urząd Miasta i Gminy Starachowice 14.03.2019
14.03.2019
Wykorzystanie dotacji przyznanej w 2018 roku na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Starachowice
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Mirzec 15.03.2019
15.03.2019
Wykorzystanie dotacji przyznanej w 2018 roku na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Mirzec
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Bodzechów 19.03.2019
19.03.2019
Wykorzystanie dotacji przyznanej w 2018 roku na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Bodzechów
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Samborzec 27.11.2019
Wykorzystanie dotacji przyznanej w 2018 roku na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Samborzec
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Czarnocin 20.05.2019
21.05.2019
Wykorzystanie dotacji przyznanej w 2018 roku na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Czarnocin.e
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Bejsce 01.08.2019
01.08.2019
Wykorzystanie dotacji przyznanej w 2018 roku na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Bejsce
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Miasta i Gminy Łagów 27.05.2019
27.05.2019
Wykorzystanie dotacji przyznanej w 2018 roku na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Łagów
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Sobków 20.08.2019
21.08.2019
Wykorzystanie dotacji przyznanej w 2018 roku na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Sobków
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Bałtów 25.11.2019
25.11.2019
Wykorzystanie dotacji przyznanej w 2018 roku na zadanie związane z zabezpieczeniem dna wąwozu lessowego przez Gminę Bałtów
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starostwo Powiatowe w Opatowie 28.11.2019
28.11.2019
Wykorzystanie dotacji przyznanej w 2018 roku na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Powiat Opatowski
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Miasto i Gmina Opatowiec 02.12.2019
02.12.2019
Wykorzystanie dotacji przyznanej w 2018 roku na zadanie związane z zabezpieczeniem dna wąwozu lessowego przez Gminę Opatowiec
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starostwo Powiatowe w Końskich 09.08.2019
09.08.2019
Wykorzystanie dotacji celowej przyznanej w 2018 roku na finansowanie z budżetu państwa kosztów całkowitego lub częściowego zalesienia gruntów przez właścicieli lub użytkowników wieczystych lub zagospodarowanie i ochronę drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Gminna Spółka Wodna w Dwikozach 28.11.2019
28.11.2019
Prawidłowość wykorzystania w 2019 roku dotacji przyznanej z budżetu państwa z przeznaczeniem dofinansowania działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód i urządzeń wodnych
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Gminna Spółka Wodna w Łoniowie 04.12.2019
04.12.2019
Prawidłowość wykorzystania w 2019 roku dotacji przyznanej z budżetu państwa z przeznaczeniem dofinansowania działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód i urządzeń wodnych
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Miasta i Gminy Kazimierza Wielka 06.03.2020
06.03.2020
Wykorzystanie dotacji przyznanej w 2019 roku na zadanie związane z zabezpieczeniem dna wąwozów lessowych przez Gminę Kazimierza Wielka
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Michałów 02.03.2020
02.03.2020
Wykorzystanie dotacji przyznanej w 2019 roku na zadanie związane z zabezpieczeniem dna wąwozów lessowych przez Gminę Michałów
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach 20.02.2020
21.02.2020
kontrola problemowa w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach 05.03.2020
13.03.2020
Kontrola dotycząca działalności finansowo -gospodarczej oraz proces realizacji budżetu w ukłądzie zadaniowym w 2019 roku
Wydział Finansów i Budżetu
Kuratorium Oświaty w Kielcach 20.02.2020
28.02.2020
Kontrola dotycząca działalności finansowo - gospodarczej w 2019 roku
Wydział Finansów i Budżetu
Starostwo Powiatowe w Starachowicach 24.02.2020
25.02.2020
Wykorzystanie dotacji przyznanej w 2019 roku na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Powiat Starachowicki
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Wojciechowice 05.03.2020
05.03.2020
Kontrola problemowa w zakresie Wykorzystania dotacji przyznanej w 2019 roku na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Wojciechowice
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starosta Jędrzejowski, Powiatowa Komisja Lekarska w Jędrzejowie 06.03.2020
Kontrola problemowa Starosty Jędrzejowskiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Jędrzejowie w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Starachowicki, Powiatowa Komisja Lekarska w Starachowicach 04.03.2020
Kontrola problemowa Starosty Starachowickiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Starachowicach w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Konecki, Powiatowa Komisja Lekarska w Końskich 03.03.2020
Kontrola problemowa Starosty Koneckiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Końskich w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Kielcach 14.02.2020
14.02.2020
Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie 20.02.2020
25.02.2020
Kontrola w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta Kielce 09.12.2019
11.12.2019
kontrola problemowa w Urzędzie Miasta w Kielcach
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Kielcach 03.02.2020
17.02.2020
Kontrola dotycząca działalności finansowo - gospodarczej w 2019 roku
Wydział Finansów i Budżetu
Starosta Staszowski, Powiatowa Komisja Lekarska w Staszowie 26.02.2020
Kontrola problemowa Starosty Staszowskiego oraz Powiatowej Komisji Lekarskiej w Staszowie w zakresie przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wojewódzki Szpital Zespolony ul. Grunwaldzka 45 25-736 Kielce 20.12.2019
20.12.2019
Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków do prowadzenia stażu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Wybierz Strony