Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Placówka całodobowej opieki "Nasz Dom" Kielce ul. Tobrucka 23.01.2020
24.01.2020
Kontrola problemowa dot. realizacji usług w placówce całodobowej opieki "Nasz Dom" Kielce ul. Tobrucka
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie 09.09.2020
10.09.2020
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w GOPS w Seceminie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fałkowie 16.09.2020
18.09.2020
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z zakresu pomocy społecznej w GOPS w Fałkowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz przysięgły języka angielskiego 24.08.2020
kontrola działalności tłumacza przsięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie 13.07.2020
15.07.2020
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z zakresu pomocy społecznej w MGOPS w Pacanowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
18.09.2020
21.09.2020
Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania w 2019 roku dotacji pochodzącej z budżetu państwa na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Gnojno
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Masłów 04.09.2020
kontrola problemowa w w Urzędzie Gminy Masłów
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Pińczowie 05.08.2020
05.08.2020
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Miasto i Gmina Suchedniów 28.09.2020
kontrola problemowa w w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
tłumacz przysięgły języka niemieckiego 18.08.2020
kontrola działalności tłumacza przsięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy Masłów 04.09.2020
kontrola problemowa w Radzie Gminy Masłów
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
tłumacz przysięgły języka angielskiego 07.09.2020
kontrola działalności tłumacza przsięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
tłumacz przysięgły języka rosyjskiego 14.09.2020
kontrola działalności tłumacza przsięgłego języka rosyjskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy w Bałtowie. 01.09.2020
07.09.2020
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Gminie Bałtów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2019 r. oraz prawidłowości realizacji programu Rodzina 500 plus.
Wydział Finansów i Budżetu
PPHU „TARTAK” Z. P. CHr. Stanisław Skawiński,Smyków 72,26-260 Fałków. 18.08.2020
19.08.2020
Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w PPHU "TARTAK" w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Wodzisławiu 11.09.2020
11.09.2020
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Wodzisławiu
Biuro Wojewody
Urząd Gminy w Kijach 11.09.2020
11.09.2020
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Kijach
Biuro Wojewody
tłumacz przysięgły języka niemieckiego 14.09.2020
kontrola działalności tłumacza przsięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Wystąpienie pokontrolne - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu 10.09.2020
15.09.2020
Kontrola dotycząca prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2019 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji i Terapii „Złota Rybka”, ul. Widoma 30, Oblęgór, 26-067 Strawczyn 18.09.2020
18.09.2020
Kontrola w zakresie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym przeprowadzona w ŚCRiT „Złota Rybka”
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
"KOBEX" Export - Import Zakład Pracy Chronionej Bartosz Łącki Spółka Jawna, ul. Władysława Rogowskiego 17, 27-200 Starachowice 10.01.2020
13.01.2020
Kontrola w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej przeprowadzona w spółce "KOBEX"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie Rodzinny Dom w Pierzchnicy 03.09.2020
03.09.2020
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świetokrzyskiego przez organizację pozarzadową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz przysięgły języka rosyjskiego 04.09.2020
kontrola działalności tłumacza przsięgłego języka rosyjskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy Baćkowice 04.09.2020
04.09.2020
Prawidłowość wykorzystania w 2019 roku dotacji pochodzącej z budżetu państwa na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Baćkowice.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Bieliny 15.09.2020
15.09.2020
Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania w 2019 roku dotacji pochodzącej z budżetu państwa na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Bieliny.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczychw Kielcach
kontrola w Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Przychodnia Rodzinna "Barwinek" Wójcik i Wspólnicy - spółka jawna, ul. Starowapiennikowa 42A, 25-112 Kielce 25.09.2020
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Urząd Pracy Busko - Zdrój 22.06.2020
03.07.2020
Kontrola problemowa PUP Busko-Zdrój dot. procedury realizacji niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców realizowanej w terminie 1-31 maja 2020 r. oraz procedury administracyjnej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej 28.07.2020
28.07.2020
Kontrola problemowa dot. wykorzystania dotacji na usuwanie skutków klęski żywiołowej w MGOPS w Kazimierzy Wielkiej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy 10.07.2020
10.07.2020
Kontrola problemowa dot. wykorzystania dotacji na usuwanie skutków klęski żywiołowej w MGOPS w Oleśnicy
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Wybierz Strony