Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy 18.06.2019
Ocena działalności Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia testów kwalifikacyjnych dla kierowców wykonujących przewóz drogowy
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Smyków 14.06.2019
24.06.2019
Kontrola dotycząca prawidłowiości wykorzystania dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2018 roku oraz prawidłowiość realizacji programu Rodzina 500 plus.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy Słupia Konecka 14.06.2019
19.06.2019
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2018r. oraz prawidłowości realizacji programu Rodzina 500 plus.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Miasta i Gminy Morawica 07.06.2019
kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Morawica
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Miasta i Gminy Pacanów 13.06.2019
kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
tłumacz przysięgły języka niemieckiego 23.05.2019
kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia oś. Na Skarpie 17 28-340 Sędziszów 27.05.2019
27.05.2019
Kontrola dotycząca oceny funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.).
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz języka niemieckiego 20.05.2019
kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojciechowicach 17.06.2019
18.06.2019
Kontrola w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wojciechowicach w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku 17.06.2019
18.06.2019
Kontrola w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipniku w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i ustawy z dnia 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach 04.06.2019
05.06.2019
Kontrola w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i ustawy z dnia 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach 04.06.2019
05.06.2019
Kontrola w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwaniskach w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i ustawy z dnia 4.11.2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokrzyski Bank Żywności w Ostrowcu Św. 31.05.2019
31.05.2019
Kontrola problemowa w Świętokrzyskim Banku Żywności w Ostrowcu Św. w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu wojewody świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Ożarowie 16.05.2019
17.05.2019
Kontrola w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Ożarowie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach 08.05.2019
10.05.2019
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baćkowicach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej 23.04.2019
25.04.2019
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łącznej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej 23.04.2019
24.04.2019
Kontrola problemowa dot. standardów usług w Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Końskich 28.03.2019
01.04.2019
Kontrola problemowa dot. standardów usług w Domu Pomocy Społecznej w Końskich
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Rudkach 13.03.2019
14.03.2019
Kontrola problemowa dot. standardów usług w Domu Pomocy Społecznej w Rudkach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach 26.03.2019
27.03.2019
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kijach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sandomierzu 12.03.2019
13.03.2019
Kontrola problemowa dot. prawidłowości funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kleczanowie 12.03.2019
13.03.2019
Kontrola problemowa dot. prawidłowości funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kleczanowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku 05.03.2019
06.03.2019
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Osieku
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie 01.03.2019
05.03.2019
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczenia wychowawczego 500+ w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Koprzywnicy 26.02.2019
01.03.2019
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Koprzywnicy
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Środowiskowy Dom Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej 27.02.2019
28.02.2019
Kontrola problemowa dot. prawidłowości funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku-Kamiennej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach 06.02.2019
08.02.2019
Kontrola kompleksowa dot.realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nagłowicach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy 04.02.2019
06.02.2019
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczenia wychowawczego 500+ w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Morawicy
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górnie 16.01.2019
18.01.2019
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczenia wychowawczego 500+ w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Górnie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KARABELA-CK" Spółka z o.o. ul. Warszawska 34, 25-312 Kielce 29.03.2019
02.04.2019
Badanie spełniania warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Wybierz Strony