Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
05.03.2020
06.03.2020
kontrola problemowa w Kuratorium Oświaty w Kielcach
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach 27.02.2020
28.02.2020
kontrola problemowa w Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy w Baćkowicach 18.12.2019
18.12.2019
Kontrola doraźna dotycząca sposobu realizacji przez Gminę Baćkowice zadania polegającego na utworzeniu ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia, w formie Dziennego Domu Senior+
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Fundacja na rzecz Promocji Zdrowia "Puls" w Kielcach 13.03.2020
13.03.2020
Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Samorządowy zakład Opieki Zdrowotnej oś. Północ 10 26-060 Chęciny 03.03.2020
03.03.2020
Przedmiotem kontroli była ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Medilens sp. z o.o. ul. Kozia 3A 25-314 Kielce 25.02.2020
25.02.2020
Przedmiotem kontroli była ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu 09.03.2020
10.03.2020
Kontrola w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowcu w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Centrum Zdrowia Psychicznego BIOMED ul. Szydłówek Górny 1C/3 25-411 Kielce 10.03.2020
10.03.2020
Przedmiotem kontroli była ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach 18.02.2020
19.02.2020
kontrola problemowa w Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Zaścianek 2 28-136 Nowy Korczyn 19.02.2020
19.02.2020
Przedmiotem kontroli doraźnej była ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Lipnik 06.03.2019
06.03.2019
Wykorzystanie dotacji przyznanej w 2018 roku na zadanie związane z zabezpieczeniem dna wąwozu lessowego przez Gminę Lipnik
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Miasta i Gminy Daleszyce 11.03.2019
11.03.2019
Wykorzystanie dotacji przyznanej w 2018 roku na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Daleszyce
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Miasta i Gminy Starachowice 14.03.2019
14.03.2019
Wykorzystanie dotacji przyznanej w 2018 roku na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Starachowice
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Mirzec 15.03.2019
15.03.2019
Wykorzystanie dotacji przyznanej w 2018 roku na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Mirzec
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Bodzechów 19.03.2019
19.03.2019
Wykorzystanie dotacji przyznanej w 2018 roku na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Bodzechów
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Samborzec 27.11.2019
Wykorzystanie dotacji przyznanej w 2018 roku na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Samborzec
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Czarnocin 20.05.2019
21.05.2019
Wykorzystanie dotacji przyznanej w 2018 roku na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Czarnocin.e
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Bejsce 01.08.2019
01.08.2019
Wykorzystanie dotacji przyznanej w 2018 roku na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Bejsce
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Miasta i Gminy Łagów 27.05.2019
27.05.2019
Wykorzystanie dotacji przyznanej w 2018 roku na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Łagów
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Sobków 20.08.2019
21.08.2019
Wykorzystanie dotacji przyznanej w 2018 roku na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Sobków
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Bałtów 25.11.2019
25.11.2019
Wykorzystanie dotacji przyznanej w 2018 roku na zadanie związane z zabezpieczeniem dna wąwozu lessowego przez Gminę Bałtów
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starostwo Powiatowe w Opatowie 28.11.2019
28.11.2019
Wykorzystanie dotacji przyznanej w 2018 roku na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Powiat Opatowski
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Miasto i Gmina Opatowiec 02.12.2019
02.12.2019
Wykorzystanie dotacji przyznanej w 2018 roku na zadanie związane z zabezpieczeniem dna wąwozu lessowego przez Gminę Opatowiec
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starostwo Powiatowe w Końskich 09.08.2019
09.08.2019
Wykorzystanie dotacji celowej przyznanej w 2018 roku na finansowanie z budżetu państwa kosztów całkowitego lub częściowego zalesienia gruntów przez właścicieli lub użytkowników wieczystych lub zagospodarowanie i ochronę drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Gminna Spółka Wodna w Dwikozach 28.11.2019
28.11.2019
Prawidłowość wykorzystania w 2019 roku dotacji przyznanej z budżetu państwa z przeznaczeniem dofinansowania działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód i urządzeń wodnych
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Gminna Spółka Wodna w Łoniowie 04.12.2019
04.12.2019
Prawidłowość wykorzystania w 2019 roku dotacji przyznanej z budżetu państwa z przeznaczeniem dofinansowania działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód i urządzeń wodnych
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Miasta i Gminy Kazimierza Wielka 06.03.2020
06.03.2020
Wykorzystanie dotacji przyznanej w 2019 roku na zadanie związane z zabezpieczeniem dna wąwozów lessowych przez Gminę Kazimierza Wielka
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Michałów 02.03.2020
02.03.2020
Wykorzystanie dotacji przyznanej w 2019 roku na zadanie związane z zabezpieczeniem dna wąwozów lessowych przez Gminę Michałów
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach 20.02.2020
21.02.2020
kontrola problemowa w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach 05.03.2020
13.03.2020
Kontrola dotycząca działalności finansowo -gospodarczej oraz proces realizacji budżetu w ukłądzie zadaniowym w 2019 roku
Wydział Finansów i Budżetu

Wybierz Strony