Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie 06.07.2020
08.07.2020
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Czarnocinie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej Zochcinek 42 27-500 Opatów 13.08.2020
13.08.2020
Kontrola trwałości projektu.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Janusz Gonciarz Przedsiębiorstwo Handlowe "AQLIN" ul. Sokola 50A 26-110 Skarżysko-Kamienna 25.08.2020
25.08.2020
Kontrola dotycząca oceny funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.295).
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Specjalistyczne Gabinety Kardiologiczne Dobaj&Kluk - spółka cywilna, ul. Prosta 42, 25-371 Kielce 14.07.2020
14.07.2020
Kontrola dotycząca oceny funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.295).
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie 08.06.2020
09.06.2020
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w GOPS w Mniowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kielcach ul. Mieszka I 30.06.2020
01.07.2020
Kontrola problemowa dot. funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Kielcach ul. Mieszka I
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie 29.05.2020
01.06.2020
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczenia wychowawczego w MGOPS w Bodzentynie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedzianej Górze 24.02.2020
25.02.2020
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w GOPS w Miedzianej Górze
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skalbmierzu 19.02.2020
24.02.2020
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w MGOPS w Skalbmierzu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie 04.02.2020
06.02.2020
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w GOPS w Masłowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczewsku 13.01.2020
14.01.2020
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w GOPS w Kluczewsku
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej 28.09.2020
30.09.2020
Kontrola w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kazimierzy Wielkiej w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie 10.09.2020
10.09.2020
Kontrola w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnocinie w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bejscach 11.09.2020
11.09.2020
Kontrola w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bejscach w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Schronisko dla osób bezdomnych w Stąporkowie 19.12.2019
20.12.2019
Kontrola problemowa dot. jakości usług i kwalifikacji zatrudnionej kadry w Schronisku dla osób bezdomnych w Stąporkowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piekoszowie 18.12.2019
20.12.2019
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Piekoszowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie 11.12.2019
13.12.2019
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w MGOPS w Pińczowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy 14.10.2019
16.10.2019
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w MGOPS w Pierzchnicy
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście 06.11.2019
08.11.2019
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w OPS w Zawichoście
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Wojciechowice 11.08.2020
14.08.2020
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Gminie Wojciechowice na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2019 r. oraz prawidłowości realizacji programu Rodzina 500 plus.
Wydział Finansów i Budżetu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie 31.07.2020
05.08.2020
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Jędrzejowie w 2019 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy Wodzisław 27.08.2020
31.08.2020
Wykorzystanie dotacji przyznanej w 2019 roku na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Wodzisław
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
tłumacz przysięgły języka niemieckiego 20.08.2020
kontrola działalności tłumacza przsięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Miasta i Gminy Ożarów 19.08.2020
19.08.2020
Wykorzystanie dotacji przyznanej w 2019 roku na zadanie związane z zabezpieczeniem dna wąwozu lessowego przez Gminę Ożarów
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
tłumacz przysięgły języka angielskiego 13.08.2020
kontrola działalności tłumacza przsięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Końskich 10.09.2020
10.09.2020
Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Końskich
Biuro Wojewody
Urząd Gminy w Łoniowie 14.08.2020
14.08.2020
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Łoniowie
Biuro Wojewody
tłumacz przysięgły języka niemieckiego 17.07.2020
kontrola działalności tłumacza przsięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Miasta w Jędrzejowie 26.08.2020
26.08.2020
Kontrola realizacji przez Miasto Jędrzejów zadania polegającego na utworzeniu ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia, w formie Domu Senior+
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta Skarżysko - Kamienna 03.08.2020
konrola problemowa w Radzie Miasta Skarżysko - Kamienna
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli

Wybierz Strony