Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Ożarów. 27.02.2020
27.02.2020
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Ożarów w zakresie prawidłowści rejestracji stanu cywilnego.
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Wąchock. 13.12.2019
13.12.2019
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Wąchock w zakresie prawidłowości rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Barbara Węgrzyn B&R Clinical Sp. z o.o., ul. M. Opielińskiej 16B, 25-426 Kielce 28.02.2020
28.02.2020
Kontrola dotycząca funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
LUMOS MAGDALENA GIERADA I PRZEMYSŁAW GIERADA SPÓŁKA JAWNA, UL. ŚWIĘTEGO LEONARDA 1/20, 25-311 KIELCE 02.07.2020
02.07.2020
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy Ćmielów 01.10.2020
08.10.2020
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Gminie Ćmielów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2019 r. oraz prawidłowości realizacji programu Rodzina 500 plus.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy Kluczewsko 21.09.2020
25.09.2020
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Gminie Kluczewsko na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2019 r. oraz prawidłowości realizacji programu Rodzina 500 plus.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy Miedziana Góra 25.09.2020
kontrola problemowa Rady Gminy Miedziana Góra
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
tłumacz przysięgły języka francuskiego 09.09.2020
kontrola działalności tłumacza przsięgłego języka francuskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starosta Powiatu Kieleckiego 29.09.2020
Sposób wykorzystania - przez Powiat Kielecki - dotacji celowych udzielonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starosta Powiatu Starachowickiego 28.09.2020
Sposób wykorzystania - przez Powiat Starachowicki - dotacji celowych udzielonych przez Wojewodę Świętokrzyskiego na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020 r.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
tłumacz przysięgły języka niemieckiego 04.09.2020
kontrola działalności tłumacza przsięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Miasta i Gminy Suchedniów 28.09.2020
kontrola problemowa w Radzie Miejskiej w Suchedniowie
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Dom Pomocy Społecznej w Ratajach Słupskich 17.02.2020
18.02.2020
Kontrola problemowa dot. realizacji usług w DPS w Ratajach Słupskich
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Placówka całodobowej opieki "Nasz Dom" Kielce ul. Tobrucka 23.01.2020
24.01.2020
Kontrola problemowa dot. realizacji usług w placówce całodobowej opieki "Nasz Dom" Kielce ul. Tobrucka
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Seceminie 09.09.2020
10.09.2020
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w GOPS w Seceminie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fałkowie 16.09.2020
18.09.2020
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z zakresu pomocy społecznej w GOPS w Fałkowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz przysięgły języka angielskiego 24.08.2020
kontrola działalności tłumacza przsięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie 13.07.2020
15.07.2020
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z zakresu pomocy społecznej w MGOPS w Pacanowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
18.09.2020
21.09.2020
Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania w 2019 roku dotacji pochodzącej z budżetu państwa na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Gnojno
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Masłów 04.09.2020
kontrola problemowa w w Urzędzie Gminy Masłów
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Pińczowie 05.08.2020
05.08.2020
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Miasto i Gmina Suchedniów 28.09.2020
kontrola problemowa w w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
tłumacz przysięgły języka niemieckiego 18.08.2020
kontrola działalności tłumacza przsięgłego języka niemieckiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy Masłów 04.09.2020
kontrola problemowa w Radzie Gminy Masłów
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
tłumacz przysięgły języka angielskiego 07.09.2020
kontrola działalności tłumacza przsięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
tłumacz przysięgły języka rosyjskiego 14.09.2020
kontrola działalności tłumacza przsięgłego języka rosyjskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy w Bałtowie. 01.09.2020
07.09.2020
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Gminie Bałtów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2019 r. oraz prawidłowości realizacji programu Rodzina 500 plus.
Wydział Finansów i Budżetu
PPHU „TARTAK” Z. P. CHr. Stanisław Skawiński,Smyków 72,26-260 Fałków. 18.08.2020
19.08.2020
Kontrola sprawdzająca przeprowadzona w PPHU "TARTAK" w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Wodzisławiu 11.09.2020
11.09.2020
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Wodzisławiu
Biuro Wojewody
Urząd Gminy w Kijach 11.09.2020
11.09.2020
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Kijach
Biuro Wojewody

Wybierz Strony