Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku 18.09.2019
20.09.2019
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Zagnańsku
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie 16.09.2019
18.09.2019
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Mniowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi Koneckiej 13.09.2019
16.09.2019
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w GOPS w Słupi Koneckiej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach 29.07.2019
31.07.2019
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Bielinach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz przysięgły języka angielskiego 13.12.2019
kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Państwowa Straż Pożarna w Kielcach 05.12.2019
06.12.2019
kontrola problemowa w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Miasta w Sandomierzu 18.12.2019
18.12.2019
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta w Sandomierzu
Biuro Wojewody
Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu 16.12.2019
16.12.2019
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowcu
Biuro Wojewody
Starostwo Powiatowe w Końskich 29.11.2019
kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Końskich
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Dom Opieki "Pogodna Jesień" w Odrowążu gm. Stąporków 03.06.2019
05.07.2019
Kontrola kompleksowa dot. realizacji usług w Domu Opieki "Pogodna Jesień" w Odrowążu gm. Stąporków
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Opieki Całodobowej w Mękarzowie gm. Moskorzew 06.06.2019
07.06.2019
Kontrola problemowa dot. realizacji usług w Domu Opieki Całodobowej w Mękarzowie gm. Moskorzew
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Seniora "Zielone Niwy" w Niwach gm. Daleszyce 04.12.2019
05.12.2019
Kontrola problemowa dot. realizacji usług w Domu Seniora "Zielone Niwy" w Niwach gm. Daleszyce
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Schronisko dla Osób Bezdomnych w Przytulisku im. Jana Pawła II w Kielcach ul. Sienna 04.11.2019
05.11.2019
Kontrola problemowa dot. realizacji usług w schronisku dla osób bezdomnych w Kielcach ul. Sienna
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Baćkowicach 07.11.2019
08.11.2019
Kontrola problemowa dot. standardów usług w DPS w Baćkowicach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Piekoszowie 28.10.2019
29.10.2019
Kontrola sprawdzająca dot. standardów usług w DPS w Piekoszowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Placówka całodobowa Zielone Wzgórze w Starzechowicach gm. Fałków 26.09.2019
27.09.2019
Kontrola problemowa dot. realizacji usług w placówce całodobowej Zielone Wzgórze w Starzechowicach gm. Fałków
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie 23.07.2019
24.07.2019
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w GOPS w Strawczynie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach 24.06.2019
24.06.2019
Kontrola problemowa dot. wykorzystania dotacji na usuwanie skutków klęski żywiołowej w GOPS w Bielinach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim 17.06.2019
19.06.2019
Kontrola problemowa dot. realizacji usług w ŚDS w Ostrowcu Św.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi 14.06.2019
19.06.2019
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w MGOPS w Nowej Słupi
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku 28.06.2019
03.07.2019
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w MGOPS w Wąchocku
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnojnie 10.06.2019
12.06.2019
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Gnojnie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie 10.06.2019
12.06.2019
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w MGOPS w Szydłowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Słupi 10.06.2019
12.06.2019
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w MGOPS w Nowej Słupi
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Środowiskowy Dom Samopomocy w Starachowicach 28.05.2019
29.05.2019
Kontrola problemowa dot. realizacji usług w ŚDS w Starachowicach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku 18.06.2019
19.06.2019
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczenia wychowawczego 500+ w MGOPS w Wąchocku
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łącznej 27.05.2019
29.05.2019
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczenia wychowawczego 500+ w GOPS w Łącznej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie 13.05.2019
20.05.2019
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w OPS w Ćmielowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielinach 09.05.2019
13.05.2019
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w GOPS w Bielinach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz przysięgły języka rosyjskiego 04.12.2019
kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli

Wybierz Strony