Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących "Wielki Grosz" przy DPS w Zborowie 04.06.2020
04.06.2020
Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Fundacja "Lex Generalis" Rżuchów 29.06.2020
29.06.2020
Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Opatowie 06.04.2020
30.04.2020
kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Opatowski ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Miasta i Gminy Połaniec 02.06.2020
04.06.2020
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych usawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w zwiazku z realizacją tych zadań w 2019 roku oraz prawidłowiość realizacji programu Rodzina 500 Plus
Wydział Finansów i Budżetu
Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej 06.04.2020
30.04.2020
kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Kazimierski ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie 04.06.2020
04.06.2020
Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania w 2019 roku dotacji pochodzącej z budżetu państwa na zadanie związane z finansowaniem z budżetu państwa kosztów całkowitego lub częściowego zalesienia gruntów przez właścicieli lub użytkowników wieczystych lub zagospodarowanie i ochronę drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia spraw
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Starostwo Powiatowe w Starachowicach 06.04.2020
30.04.2020
kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Starachowicki ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Sandomierzu 06.04.2020
30.04.2020
kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Sandomierski ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Integracja" w Połańcu 08.06.2020
08.06.2020
Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Kielcach 06.04.2020
30.04.2020
kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Kielecki ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej 06.04.2020
30.04.2020
kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Skarżyski ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie 06.04.2020
30.04.2020
kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Włoszczowski ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju 06.04.2020
30.04.2020
kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Buski ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim 06.04.2020
30.04.2020
kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Ostrowiecki ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Pińczowie 06.04.2020
30.04.2020
kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Pińczowski Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Końskich 06.04.2020
30.04.2020
kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Konecki Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Staszowie 06.04.2020
30.04.2020
kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Staszowski ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej 25.05.2020
28.05.2020
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2019r. oraz prawidłowości programu Rodzina 500 plus.
Wydział Finansów i Budżetu
Kuratorium Oświaty w Kielcach 05.03.2020
06.03.2020
kontrola problemowa w Kuratorium Oświaty w Kielcach
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach 27.02.2020
28.02.2020
kontrola problemowa w Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Kielcach
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy w Baćkowicach 18.12.2019
18.12.2019
Kontrola doraźna dotycząca sposobu realizacji przez Gminę Baćkowice zadania polegającego na utworzeniu ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia, w formie Dziennego Domu Senior+
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Fundacja na rzecz Promocji Zdrowia "Puls" w Kielcach 13.03.2020
13.03.2020
Kontrola problemowa w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania otrzymanej dotacji z budżetu Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Samorządowy zakład Opieki Zdrowotnej oś. Północ 10 26-060 Chęciny 03.03.2020
03.03.2020
Przedmiotem kontroli była ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Medilens sp. z o.o. ul. Kozia 3A 25-314 Kielce 25.02.2020
25.02.2020
Przedmiotem kontroli była ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu 09.03.2020
10.03.2020
Kontrola w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowcu w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Centrum Zdrowia Psychicznego BIOMED ul. Szydłówek Górny 1C/3 25-411 Kielce 10.03.2020
10.03.2020
Przedmiotem kontroli była ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach 18.02.2020
19.02.2020
kontrola problemowa w Świętokrzyskim Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Zaścianek 2 28-136 Nowy Korczyn 19.02.2020
19.02.2020
Przedmiotem kontroli doraźnej była ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Lipnik 06.03.2019
06.03.2019
Wykorzystanie dotacji przyznanej w 2018 roku na zadanie związane z zabezpieczeniem dna wąwozu lessowego przez Gminę Lipnik
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Miasta i Gminy Daleszyce 11.03.2019
11.03.2019
Wykorzystanie dotacji przyznanej w 2018 roku na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Daleszyce
Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Wybierz Strony