Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Wójt Gminy Samborzec 18.11.2021
19.11.2021
Kontrola problemowa Wójta Gminy Samborzec
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Miejski Urząd Pracy w Kielcach 26.04.2021
25.05.2021
Kontrola problemowa MUP w Kielcach, przeprowadzona zdalnie w siedzibie ŚUW w Kielcach w zakresie procedury przyznawania dodatku aktywizacyjnego oraz procedury administracyjnej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu 23.08.2021
21.09.2021
Kontrola problemowa PUP w Sandomierzu, przeprowadzona zdalnie w siedzibie ŚUW w Kielcach w zakresie procedury przyznawania dodatku aktywizacyjnego oraz procedury administracyjnej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego 07.10.2021
08.10.2021
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Wójt Gminy Michałów 17.11.2021
19.11.2021
Kontrola problemowa Wójta Gminy Michałów
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Mirzec 14 27-220 Mirzec 05.11.2021
05.11.2021
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wójt Gminy Nagłowice 18.10.2021
Kontrola problemowa Wójta Gminy Nagłowice
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
tłumacz przysięgły języka angielskiego 04.11.2021
kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Placówka opiekuńczo - wychowawcza "Dobra Chata" w Kielcach 21.10.2021
22.10.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Centrum Usług Społecznych w Starachowicach 27.09.2021
28.09.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie MONAR z siedzibą w Warszawie 18.10.2021
18.10.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świętokrzyskiego przez organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Fundacja Dogadanka 01.10.2021
01.10.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świętokrzyskiego przez organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przepisów ustawy z dnia 8 września 2021 r. o transporcie drogowym (tj.Dz.U.2021 poz. 919 z późn. zm.) Ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 16.09.2021
30.12.2021
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przepisów ustawy z dnia 8 września 2021 r. o transporcie drogowym (tj.Dz.U.2021 poz. 919 z późn. zm.) Ośrodek Szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Miasta i Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 17.11.2021
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego na realizację zadania dofinansowanego z rządowego programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 -2020”, pn. „Bezpieczne przejście dla pieszych w ciągu ulicy Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim”
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Gminy Mirzec 16.11.2021
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego na realizację zadania dofinansowanego z rządowego programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 -2020”, pn. „Bezpieczeństwo pieszych w obrębie obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Gadka”
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Fitas Mariola ul. 1 Maja 192 25-614 Kielce 23.09.2021
23.09.2021
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz przysięgły języka rosyjskiego 29.09.2021
Kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Fałków 11.10.2021
11.10.2021
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Fałków w zakresie prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne 03.11.2021
03.11.2021
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Skarżysko Kościelne w zakresie rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój 17.09.2021
17.09.2021
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój w zakresie rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Łopuszno 29.07.2021
29.07.2021
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Łopuszno w zakresie prowadzenia rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Raków 16.07.2021
16.07.2021
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Raków w zakresie rejestracji stanu cywilnego
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Końskie 06.03.2020
06.03.2020
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Końskie w zakresie prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy Jędrzejów 24.02.2020
24.02.2020
Kontrola w UMiG Jędrzejów w zakresie prowadzenia ewidencji ludności oraz wydawania dowodów osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Gmina Bałtów 30.08.2021
30.09.2021
Kontrola problemowa w zakresie raelizacji zapisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze ul. Czerwona Góra 10 26-060 Chęciny 21.09.2021
21.09.2021
Kontrola prawidłowości realizacji programu staży podyplomowych lekarzy i finansowania oraz spełniania przez podmiot prowadzący staż ustawowych wymagań i warunków do prowadzenia stażu.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Straż Miejska w Końskich 08.11.2021
Kontrola problemowa w zakresie realizacji i dokumentowania czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami, ewidencjonowania podejmowanych działań i stosowania uprawnień przez funkcjonariuszy straży miejskiej
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
tłumacz przysięgły języka włoskiego 14.07.2021
kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka włoskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Straż Miejska w Kielcach 20.10.2021
27.10.2021
Kontrola problemowa w zakresie realizacji i dokumentowania czynności związanych z ujawnionymi wykroczeniami, ewidencjonowania podejmowanych działań i stosowania uprawnień przez funkcjonariuszy straży miejskiej
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ARGOS 1 Sp. z o. o., Os. Sosnówka 1B, 26-060 Chęciny 17.09.2021
21.09.2021
Kontrola problemowa w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej przeprowadzona w "Argos 1" Sp. z o. o.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia