Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Urocza 1, 28-225 Szydłów 12.11.2021
12.11.2021
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Rada Gminy Michałów 29.11.2021
30.11.2021
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Radę Gminy Michałów
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów 25.11.2021
26.11.2021
Kontrola problemowa Burmistrza Miasta i Gminy Ćmielów
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Starostwo Powiatowe w Kielcach Urząd Gminy w Masłowie i Urząd Gminy w Zagnańsku 01.12.2021
02.12.2021
Kontrola problemowa realizacja zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej w zakresie funkcjonowania na terenie powiatu systemu łączności, wykrywania i alarmowania oraz tworzenia i przygotowania do działania formacji obrony cywilne
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Biuro Administracyjno-Gospodarcze. 29.11.2021
01.12.2021
Kontrola dotycząca prawidłowości realizowanych postępowań przetargowych przez Biuro Administracyjno - Gospodarcze ŚUW w 2021 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
kontrola problemowa zpch KUMAN-ART A-Z D. Mróz, Ł. Kumański Spółka Jawna, ul. Batalionów Chłopskich 61, Kielce 25.10.2021
26.10.2021
kontrola problemowa w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zpch KUMAN-ART A-Z D. Mróz, Ł. Kumański Spółka Jawna, ul. Batalionów Chłopskich 61, Kielce
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ogólnokrajowa Spółdzielnia Turystyczna ,,Gromada’’, 00-030 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 2, Hotel Gromada Medical SPA, ul. Waryńskiego 10, 28-100 Busko-Zdrój 06.09.2021
07.10.2021
Kontrola problemowa przeprowadzona w Hotelu Gromada Medical SPA w zakresie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Skarżysko Kościelne 16.11.2021
17.11.2021
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Radę Gminy Skarżysko Kościelne
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy w Strawczynie 27.09.2021
27.09.2021
Kontrola realizacji przez Gminę Strawczyn zadania polegającego na zapewnieniu funkcjonowania ośrodka wsparcia dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia, w formie Klubu Senior+
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Moje Miejsce" w Kielcach 18.11.2021
19.11.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opatowie 05.11.2021
10.11.2021
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opatowie w 2020 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Starostwo Powiatowe w Kielcach 02.11.2021
05.11.2021
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Wójt Gminy Samborzec 18.11.2021
19.11.2021
Kontrola problemowa Wójta Gminy Samborzec
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Miejski Urząd Pracy w Kielcach 26.04.2021
25.05.2021
Kontrola problemowa MUP w Kielcach, przeprowadzona zdalnie w siedzibie ŚUW w Kielcach w zakresie procedury przyznawania dodatku aktywizacyjnego oraz procedury administracyjnej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu 23.08.2021
21.09.2021
Kontrola problemowa PUP w Sandomierzu, przeprowadzona zdalnie w siedzibie ŚUW w Kielcach w zakresie procedury przyznawania dodatku aktywizacyjnego oraz procedury administracyjnej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego 07.10.2021
08.10.2021
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Wójt Gminy Michałów 17.11.2021
19.11.2021
Kontrola problemowa Wójta Gminy Michałów
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Mirzec 14 27-220 Mirzec 05.11.2021
05.11.2021
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wójt Gminy Nagłowice 18.10.2021
Kontrola problemowa Wójta Gminy Nagłowice
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
tłumacz przysięgły języka angielskiego 04.11.2021
kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka angielskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Placówka opiekuńczo - wychowawcza "Dobra Chata" w Kielcach 21.10.2021
22.10.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Centrum Usług Społecznych w Starachowicach 27.09.2021
28.09.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie MONAR z siedzibą w Warszawie 18.10.2021
18.10.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świętokrzyskiego przez organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Fundacja Dogadanka 01.10.2021
01.10.2021
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny prawidłowości wykorzystania dotacji wojewody świętokrzyskiego przez organizację pozarządową na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przepisów ustawy z dnia 8 września 2021 r. o transporcie drogowym (tj.Dz.U.2021 poz. 919 z późn. zm.) Ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy 16.09.2021
30.12.2021
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przepisów ustawy z dnia 8 września 2021 r. o transporcie drogowym (tj.Dz.U.2021 poz. 919 z późn. zm.) Ośrodek Szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Miasta i Gminy Ostrowiec Świętokrzyski 17.11.2021
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego na realizację zadania dofinansowanego z rządowego programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 -2020”, pn. „Bezpieczne przejście dla pieszych w ciągu ulicy Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim”
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Urząd Gminy Mirzec 16.11.2021
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego na realizację zadania dofinansowanego z rządowego programu „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 -2020”, pn. „Bezpieczeństwo pieszych w obrębie obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Gadka”
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Fitas Mariola ul. 1 Maja 192 25-614 Kielce 23.09.2021
23.09.2021
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz przysięgły języka rosyjskiego 29.09.2021
Kontrola działalności tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Fałków 11.10.2021
11.10.2021
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Fałków w zakresie prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców