Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
RONIN SERWIS Sp. z o. o., ul. Wesoła 51 nr lok. 203, 25-363 Kielce 08.10.2021
12.10.2021
Kontrola problemowa w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej przeprowadzona w Ronin Serwis Sp. z o. o. Sp. z o. o.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych ,,MISTER'' Karol Binkowski, Ryszard Binkowski Spółka Jawna, Jeziorko 99c, 26-006 Nowa Słupia 18.11.2021
22.11.2021
kontrola problemowa w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zpch w Zakładzie Produkcji Artykułów Spożywczych ,,MISTER'' Karol Binkowski, Ryszard Binkowski Spółka Jawna, Jeziorko 99c, 26-006 Nowa Słupia
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Rada Miejska Ćmielów 22.11.2021
23.11.2021
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Radę Miejską Ćmielów
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Gminna Spółka Wodna w Łoniowie 08.12.2021
Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji celowej przez Spółkę Wodną w Łoniowie
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Gminna spółka wodna w Oksie 15.12.2021
Kontrola problemowa w zakresie wykorzystania dotacji celowej przez Spółkę Wodną w Oksie
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Środowiskowy Dom Samopomocy w Busku-Zdroju 01.07.2021
02.07.2021
Kontrola problemowa dot. prawidłowości funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Busku-Zdroju
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
"Tęczowe Zacisze" w Kamiennej Woli, gm. Stąporków 17.11.2021
18.11.2021
Kontrola problemowa dot. standardu usług w placówce całodobowej opieki - "Tęczowe Zacisze" w Kamiennej Woli, gm. Stąporków
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu 11.10.2021
13.10.2021
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadowiu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie 29.11.2021
30.11.2021
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
"Dom Opieki Rodzinnej Zielone Niwy" w Niwach, gm. Daleszyce 24.11.2021
29.11.2021
Kontrola kompleksowa dot. standardu usług w placówce całodobowej opieki - "Dom Opieki Rodzinnej Zielone Niwy" w Niwach, gm. Daleszyce
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie 24.11.2021
24.11.2021
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stąporkowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
"Rodzinny Dom Pomocy" w Wąchocku 09.11.2021
10.11.2021
Kontrola problemowa dot. standardu usług w placówce całodobowej opieki - "Rodzinny Dom Pomocy" w Wąchocku
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu 03.11.2021
05.11.2021
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie 03.11.2021
08.11.2021
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bodzentynie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mircu 03.11.2021
08.11.2021
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mircu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Opiekuńczy "Barbara" w Wielkiej Wsi, gm. Stąporków 28.10.2021
29.10.2021
Kontrola problemowa dot. standardu usług w placówce całodobowej opieki - Ośrodek Opiekuńczy "Barbara" w Wielkiej Wsi, gm. Stąporków
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie 11.10.2021
13.10.2021
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opatowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Brodach 18.10.2021
19.10.2021
Kontrola problemowa dot. standardu usług w Domu Pomocy Społecznej w Brodach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Woli Czaryskiej, gm. Secemin 13.10.2021
15.10.2021
Kontrola problemowa dot. standardu usług w Domu Pomocy Społecznej w Woli Czaryskiej, gm. Secemin
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotej 04.10.2021
06.10.2021
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złotej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie 20.09.2021
23.09.2021
Kontrola kompleksowa dot. standardu usług w Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej "Centrum Seniora" w Skarżysku-Kamiennej 09.09.2021
10.09.2021
Kontrola problemowa dot. standardu usług w Domu Pomocy Społecznej "Centrum Seniora" w Skarżysku-Kamiennej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Bodzechowie 28.10.2021
Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Bodzechowie
Biuro Wojewody
Adrian Wróżek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ADAMED ul. Mikołaja Kopernika 12/4 28-100 Busko-Zdrój 01.10.2021
01.10.2021
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz przysięgły języka francuskiego 30.11.2021
kontrola działalności tłumacza przysiegłęgo języka francuskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Dom Pomocy Społecznej ul. Czyżewskiego 1 27-600 Sandomierz 26.11.2021
26.11.2021
Przedmiotem kontroli było badanie trwałości realizacji projektu PL33/SPPW/IiII/Nr8/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Kielcach 16.12.2021
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowej udzielonej przez Wojewodę Świętokrzyskiego na realizację zadania pn. „Ratownictwo Wodne 2020” - projekt dofinansowany w 2020 roku w ramach wsparcia realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Urocza 1, 28-225 Szydłów 12.11.2021
12.11.2021
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Rada Gminy Michałów 29.11.2021
30.11.2021
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Radę Gminy Michałów
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Burmistrz Miasta i Gminy Ćmielów 25.11.2021
26.11.2021
Kontrola problemowa Burmistrza Miasta i Gminy Ćmielów
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli