Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Sanatorium Uzdrowiskowe "NIDA-ZDRÓJ" Sp. z o. o., ul. Rzewuskiego 9, 28-100 Busko-Zdrój 15.07.2022
15.07.2022
Kontrola problemowa przeprowadzona w Sanatorium Nida Zdrój w zakresie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy we Włoszczowie i Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie 06.07.2022
15.07.2022
Kontrola zadania realizowanego przez gminę w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 z Funduszu Solidarnościowego.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
MMED Stawiarz & Smardzewski spółka cywilna 18.07.2022
18.07.2022
Kontrola i ocena zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Strawczynie 13.06.2022
15.06.2022
Kontrola prawidłowości realizacji zadania pn.: Remont drogi gminnej w msc. Kuźniaki – Dudków (odc. 1), Gmina Strawczyn
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Powiat Kielecki 21.06.2022
24.06.2022
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Kielecki Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Urząd Gminy w Miedzianej Górze 27.06.2022
28.06.2022
Kontrola z realizacji zadania w ramach Maluch+ 2021 - moduł 2 - gmina Miedziana Góra - Żłobek w Kostomłotach Drugich
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
"ADAX-SERWIS" Spółka Jawna , ul. Przemysła 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski 07.07.2022
08.07.2022
Kontrola okresowa w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej przeprowadzona w "ADAX-SERWIS" Ostrowiec Św.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej ,,SZANSA'', ul. Żabia 31, 27-400 Ostrowiec Św. 27.06.2022
28.06.2022
kontrola problemowa organizatora turnusow rehabilitacyjnych
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiat Jędrzejowski 20.06.2022
24.06.2022
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Jędrzejowski Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiat Starachowicki 06.06.2022
09.06.2022
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Starachowicki Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach 26.05.2022
Kontrola problemowa szpitalnego oddziału ratunkowego w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wielospecjalistyczny Szpital w Ostrowcu Świętokrzyskim 26.05.2022
Kontrola problemowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wielospecjalistycznym Szpitalu w Ostrowcu Świętokrzyskim
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu 26.05.2022
Kontrola problemowa szpitalnego oddziału ratunkowego w Szpitalu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny w Kielcach 16.05.2022
27.05.2022
Kontrola problemowa kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, organizowanego przez podmiot Placówka Kształcenia Ustawicznego College Medyczny w Kielcach
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Powiat Kazimierski 20.06.2022
24.06.2022
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Kazimierski Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Zakład Aktywności Zawodowej - "Manufaktura Pietraszki", ul. Pietraszki 15, 25-822 Kielce 24.05.2022
26.05.2022
Kontrola okresowa w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów aktywności zawodowej przeprowadzona w ZAZ "Manufaktura Pietraszki"
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy Złota 31.05.2022
01.06.2022
Kontrola problemowa w zakresie wykorzystanie dotacji przyznanych w 2021 roku na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Złota.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Gminy Nagłowice 20.06.2022
22.06.2022
Kontrola problemowa w zakresie wykorzystanie dotacji przyznanych w 2021 roku na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Nagłowice
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Straż Miejska w Kielcach 15.06.2022
01.07.2022
Kontrola doraźna w zakresie stosowania uprawnień i nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenie określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
miasto Kielce 06.06.2022
10.06.2022
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez miasto Kielce – miasto na prawach powiatu Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiat Konecki 06.06.2022
10.06.2022
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Konecki Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiat Skarżyski 10.06.2022
15.06.2022
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Skarżyski Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiat Sandomierski 06.06.2022
09.06.2022
kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Sandomierski zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej, Styków, ul. Świętokrzyska 125, 27-230 Brody 30.05.2022
31.05.2022
kontrola okresowa w zakresie spełniania warunkow ustawowych okreslonych dla zakladow aktywności zawodowej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiat Włoszczowski 15.06.2022
22.06.2022
kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Włoszczowski zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiat Ostrowiecki 20.06.2022
24.06.2022
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Ostrowiecki zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiat Staszowski 24.05.2022
30.05.2022
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Staszowski zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiat Opatowski 30.05.2022
02.06.2022
Kontrola problemowa w zakresie realizacji przez Powiat Opatowski zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ruda Maleniecka 99A 26-242 Ruda Maleniecka 26.04.2022
26.04.2022
Ocena zgodności wykonywanej działalości leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Busku Zdroju 08.06.2022
10.06.2022
Ocena realizacji zadań wykonywanych przez Starostę Buskiego w zakresie realizacji przepisów Prawa budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju