Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim 30.11.2022
02.12.2022
Ocena realizacji zadań wykonywanych przez Starostę Ostrowieckiego w zakresie realizacji przepisów Prawa budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Urząd Miasta w Kielcach 15.11.2022
18.11.2022
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
"Dom dla bezdomnych - placówka zapewniająca całodobową opiekę" w Morawianach 03.11.2022
04.11.2022
Kontrola problemowa dot. prawidłowości funkcjonowania placówki całodobowej w Morawianach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie 24.10.2022
26.10.2022
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Smykowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie 19.10.2022
21.10.2022
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Strawczynie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sędziszowie 12.10.2022
14.10.2022
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w MGOPS w Sędziszowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Osinach 12.10.2022
14.10.2022
Kontrola problemowa dot. spełniania standardów w DPS w Osinach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi Koneckiej 24.10.2022
26.10.2022
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Słupi Koneckiej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupi Jędrzejowskiej 12.10.2022
14.10.2022
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w GOPS w Słupi Jędrzejowskiej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Sandomierzu 08.11.2022
10.11.2022
Kontrola problemowa dot. spełniania standardów w DPS w Sandomierzu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie 24.10.2022
26.10.2022
Kontrola problemowa dot. spełniania standardów w DPS w Pińczowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach 01.06.2022
03.06.2022
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w OPS w Wilczycach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie 03.10.2022
05.10.2022
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w OPS w Obrazowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu 03.10.2022
05.10.2022
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w OPS w Sandomierzu
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku 28.09.2022
30.09.2022
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w MGOPS w Chmielniku
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie 16.09.2022
16.09.2022
Kontrola problemowa dot. wykorzystania dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w GOPS w Czarnocinie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kielcach ul. Kołłątaja 29.09.2022
30.09.2022
Kontrola problemowa dot. prawidłowości funkcjonowania ŚDS w Kielcach ul. Kołłątaja
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej 23.06.2022
24.06.2022
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w MOPS w Skarżysku-Kamiennej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Słupi Pacanowskiej 06.06.2022
08.06.2022
Kontrola problemowa dot. spełniania standardów w DPS w Słupi Pacanowskiej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Klimontowie 01.06.2022
03.06.2022
Kontrola kompleksowa dot. realizacji świadczeń z pomocy społecznej w OPS w Klimontowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy 26.05.2022
27.05.2022
Kontrola problemowa dot. realizacji świadczeń rodzinnych w MGOPS w Morawicy
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Sobowie filia w Suchodółce 25.05.2022
27.05.2022
Kontrola problemowa dot. spełniania standardów w DPS w Sobowie filia w Suchodółce
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej we Włoszczowie 27.04.2022
29.04.2022
Kontrola problemowa dot. spełniania standardów w DPS we Włoszczowie
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach 06.04.2022
07.04.2022
Kontrola problemowa dot. spełniania standardów w DPS w Łagiewnikach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie 01.09.2021
31.05.2022
Kontrola problemowa w OPS w Łoniowie z zakresu świadczeń rodzinych i świadczenia wychowawczego za 2017 r.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Rada Gminy Secemin 14.11.2022
15.11.2022
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Radę Gminy Secemin
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach 24.11.2022
28.11.2022
Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Rada Gminy w Wojciechowicach 21.11.2022
22.11.2022
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Radę Gminy w Wojciechowicach
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
EXPERTDENT Krzysztof Wróbel, ul. Prosta 37, 35-371 Kielce 22.11.2022
22.11.2022
Kontrola dotycząca zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Kielcach 31.03.2022
20.05.2022
Kontrola problemowa w zakresie nadzoru Wojewody Świętokrzyskiego nad wykonywaniem przez Starostę Kieleckiegozadań wynikających z art 122 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
Wydział Infrastruktury i Rozwoju