Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ćmielowie

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 25.04.2024

Metryka strony

Data publikacji : 20.05.2024
Data wytworzenia : 20.05.2024
Data modyfikacji : 20.05.2024 Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Katarzyna Arendarska