Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Podmiot kontrolowany Data rozpoczęcia
Data zakończenia
Rodzaj i zakres kontroli Wydział kontrolujący
Urząd Miasta w Jędrzejowie 24.11.2021
14.12.2021
Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji przez Gminę Jędrzejów zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. u. z 2021 r., poz. 1249)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Gminy w Łubnicach 20.10.2021
27.10.2021
Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji przez Gminę Łubnice zadań własnych wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. u. z 2021 r., poz. 1249)
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy Nowy Korczyn 24.11.2021
10.12.2021
Kontrola zadania realizowanego przez gminę w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 z Funduszu Solidarnościowego.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta i Gminy w Klimontowie 08.02.2022
10.02.2022
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Klimontów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2021 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Urząd Gminy w Fałkowie 31.01.2022
02.02.2022
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Fałków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2021 roku. Okres objęty
Wydział Finansów i Budżetu
Kontrola problemowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach 15.11.2021
31.12.2021
Kontrola problemowa Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe we Włoszczowie 04.11.2021
14.12.2021
Kontrola problemowa w zakresie realizacji zadań starosty wynikających z art. 122 ust.1 pkt 1 ustawy o kierujących pojazdami
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Zakład Aktywności Zawodowej Caritas Diecezji Kieleckiej, ul. Wesoła 52A, 25-363 Kielce 17.12.2021
21.12.2021
Kontrola problemowa w zakresie spełniania ustawowych obowiązków określonych dla zakładów aktywności zawodowej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach 12.01.2022
21.01.2022
Kontrola dotycząca działalności finansowo – gospodarczej jednostki oraz procesu realizacji budżetu w układzie zadaniowym w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Kielcach w 2021 r.
Wydział Finansów i Budżetu
STW System Sp. z o. o., ul. Ściegiennego 252, 25-116 Kielce 08.12.2021
10.12.2021
Kontrola problemowa w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej przeprowadzona w STW System Sp z o. o.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Gmina Nowiny 18.11.2021
17.12.2021
Kontrola problemowa w zakresie raelizacji zapisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Gmina Morawica 30.08.2021
30.09.2021
Kontrola problemowa w zakresie raelizacji zapisów ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
Wydział Infrastruktury i Rozwoju
tłumacz przysięgły języka chorwackiego i serbskiego 30.12.2021
31.12.2021
kontrola problemowa działalności tłumacza przysięgłego języka chorwackiego i serbskiego
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie 22.11.2021
13.12.2021
Kontrola problemowa PUP we Włoszczowie, przeprowadzona zdalnie w siedzibie ŚUW w Kielcach w zakresie procedury przyznawania dodatku aktywizacyjnego oraz procedury administracyjnej
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Szpital Specjalistyczny Artmedik ul. Małogoska 25 28-300 Jędrzejów 23.11.2021
24.11.2021
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
tłumacz przysięgły języka angielskiego 17.12.2021
kontrola problemowa tłumacza przysięgłego języka angielskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego 20.12.2021
Kontrola problemowa tłumacza przysięgłego języka hiszpańskiego Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Dom dla Niepełnosprawnych ul. Czarnowska 2a 26-065 Piekoszów 10.12.2021
10.12.2021
Przedmiotem kontroli było badanie trwałości realizacji projektu PL33/SPPW/IiII/Nr9/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Miasta w Kielcach 17.11.2021
26.11.2021
Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji przekazanych z budżetu państwa Gminie Kielce na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2020 r.
Wydział Finansów i Budżetu
Caritas Diecezji Kieleckiej Oddział w Piekoszowie Dom dla Niepełnosprawnych, ul. Czarnowska 2a, 26-065 Piekoszów 01.12.2021
02.12.2021
Kontrola problemowa przeprowadzona w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie w zakresie prawidłowości organizowania turnusów rehabilitacyjnych
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skarżysku Kamiennej 15.12.2021
17.12.2021
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skarżysku Kamiennej w 2020 roku.
Wydział Finansów i Budżetu
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach 01.12.2021
03.12.2021
Kontrola problemowa w zakresie realizacji umowy nr 4/2020 z dnia 23.07.2020 r. zawartej w ramach projektu"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19".
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Studzienna 2 25-544 Kielce 20.12.2021
20.12.2021
Przedmiotem kontroli było badanie trwałości realizacji projektu nr2/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr3/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Studzienna 2 25-544 Kielce 20.12.2021
20.12.2021
Przedmiotem kontroli było badanie trwałości realizacji projektu nr6/2013/PL33/SPPW/IiII/Nr2/2012
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Wójt Gminy Łączna 18.11.2021
19.11.2021
Kontrola problemowa Wójta Gminy Łączna
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
NEFRO-TRANS sp. z o.o. ul. Złota 23 25-015 Kielce 14.12.2021
14.12.2021
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Szpital Powiatowy ul. Kielecka 1-3 26-020 Chmielnik 29.09.2021
30.09.2021
Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711) i przepisami wydanymi na jej podstawie.
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej 23.11.2021
26.11.2021
Kontrola w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa
Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica 29.10.2021
29.10.2021
Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy Pierzchnica w zakresie prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Wójt Gminy Skarżysko Kościelne 06.12.2021
07.12.2021
Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli