Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Przyjmowanie, przekształcanie i przesyłanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Gowarczów wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej5 w okresie 01.01.2023 r. – 4.04.2024 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gowarczów

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 21.05.2024

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 28.06.2024
Data wytworzenia : 28.06.2024
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Marzena Żak
Autor : Wojewoda Świętokrzyski