Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

ANNA-DENT Centrum Stomatologii Anna Maszkiewicz ul. Kolonia 18 26-080 Mniów

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 02.04.2019

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 16.05.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Wioleta Biernacka