Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) o przepisami wydanymi na jej podstawie.

Specjalistyczny Ośrodek Oczny Grażyna Gajos, ul. Wojska Polskiego 101, 25-201 Kielce

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 15.02.2019

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 22.05.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Wieczorek
Autor : Anna Domińczak