Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

kontrola działalności tłumacza języka hiszpańskiego

tłumacz języka hiszpańskiego

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 27.12.2018

Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertorium, zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie o zawodzie tlumacza przysięgłego (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1505 ze zm.) oraz sprawdzenie prawidłowości pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na żądanie podmiotów określonych w art. 15 ustawy.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 30.05.2019
Data wytworzenia : 26.03.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska
Autor : Wojewoda Świętokrzyski