Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa ocena stanu przygotowania jednostki do współpracy z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne w zakresie spełniania wymagań określonych w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Świętokrzyski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kielcach Grupa Ratownictwa PCK w Sandomierzu

Podmiot kontrolujący: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data kontroli: 18.06.2018

Przedmiotem kontroli była ocena stanu przygotowania jednostki do współpracy z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne w zakresie spełniania wymagań określonych w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, z uwzględnieniem:

  1. zapewnienia gotowości operacyjnej,
  2. liczby ratowników posiadających ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika,
  3. dysponowania wyposażeniem oraz środkami łączności niezbędnymi do zapewnienia gotowości operacyjnej.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 07.06.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mieczysław Szymański
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego