Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa ocena organizacji i funkcjonowania dyspozytorni medycznej

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach

Podmiot kontrolujący: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data kontroli: 05.07.2018

Przedmiotem kontroli była ocena organizacji i funkcjonowania dyspozytorni medycznej w zakresie:

  1. organizacji i wyposażenia stanowisk pracy dyspozytorów medycznych,
  2. realizacji zadań wykonywanych na stanowisku dyspozytora medycznego,
  3. stosowania wytycznych do obsługi zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach kierowanych do dyspozytorni medycznej w SWD PRM,
  4. realizacji zadań w zakresie przestrzegania procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego oraz dysponowania zespołami ratownictwa medycznego i nadzoru nad realizacją zlecenia ZRM w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ramowych procedur przyjmowania wezwań przez dyspozytora medycznego i dysponowania zespołami ratownictwa medycznego4,
  5. postępowania dyspozytora medycznego w przypadku wystąpienia zdarzeń powodujących konieczność użycia jednostek systemu spoza rejonu operacyjnego danego dysponenta,
  6. stosowania algorytmu prowadzenia wywiadu medycznego,
  7. kwalifikacji dyspozytorów medycznych oraz realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego,
  8. sposobu organizacji i działania łączności analogowo-cyfrowej.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 07.06.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mieczysław Szymański
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego