Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa ocena funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego: specjalistycznego „T02 09” oraz podstawowego „T02 16” pod kątem zgodności z przepisami ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ratownictwo medyczne w rejonie operacyjnym 26/02

Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach – Oddział w Opatowie

Podmiot kontrolujący: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Data kontroli: 20.02.2019

Zakres kontroli dotyczył następujących zagadnień:

  1. zgodności parametrów czasu dotarcia zespołu ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego z wymogami art. 24 ustawy o PRM, tj.: mediany czasu dotarcia oraz maksymalnych czasów dotarcia, - próg istotności: 20 % przypadków, w których maksymalny czas dotarcia – wynoszący 20 minut poza miastem powyżej 10 tys. mieszkańców - na miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego, w stosunku do ogółu skontrolowanych kart, zostanie przekroczony o 5 minut – skutkować będzie oceną negatywną,
  2. spełniania wymagań w zakresie składów osobowych oraz kwalifikacji i uprawnień osób wyznaczonych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, - próg istotności: powyżej 5 % stwierdzonych przypadków niewłaściwych składów ZRM – skutkować będzie oceną negatywną,
  3. realizacji obowiązku doskonalenia zawodowego ratowników medycznych,
  4. spełniania wymogów w zakresie oznakowania i wyposażenia specjalistycznych środków transportu sanitarnego,
  5. stosowania przez ZRM procedur obowiązujących w ramach Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego.

 

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 07.06.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Mieczysław Szymański
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego