Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 16.05.2019

Kontrola w trybie zwykłym w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ożarowie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 10.06.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Arendarska