Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola dotycząca prawidłowiości wykorzystania dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2018 roku oraz prawidłowości realizacji programu Rodzina 500 plus.

Wystąpienie pokontrolne - Urząd Gminy Secemin.

Podmiot kontrolujący: Wydział Finansów i Budżetu
Data kontroli: 02.07.2019

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 05.08.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Jakubowska