Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy w Pińczowie

Urząd Miasta i Gminy w Pińczowie

Podmiot kontrolujący: Biuro Wojewody
Data kontroli: 20.12.2018

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:
- sposobu sprawowania przez gminę dozoru nad stanem cmentarzy i grobów wojennych;
- prawidłowości wydatkowania środków finansowych przekazanych gminie na 2017 i 2018 rok z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów cmentarnictwa wojennego, usytuowanych na terenie gminy Pińczów;
- stanu utrzymania cmentarzy, kwater i grobów wojennych oraz określenia ewentualnych potrzeb wykonania prac remontowych tych obiektów.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 06.08.2019
Data wytworzenia : 19.02.2019
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Jacek Korczyński