Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowcu

Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu

Podmiot kontrolujący: Biuro Wojewody
Data kontroli: 16.12.2019

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:
1. Sposobu sprawowania przez gminę dozoru nad stanem cmentarzy i grobów wojennych;
2. Prawidłowości wydatkowania środków finansowych przekazanych gminie na 2019 rok z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów cmentarnictwa wojennego;
3. Stanu utrzymania cmentarzy, kwater i grobów wojennych oraz określenia ewentualnych potrzeb wykonania prac remontowych tych obiektów.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 28.01.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Jacek Korczyński