Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

kontrola problemowa w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

Państwowa Straż Pożarna w Kielcach

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 05.12.2019

Kontrola przestrzegania przez Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej przepisów ustawy Kodeks postepowania administracyjnego w zakresie sposobu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 28.01.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Justyna Janik
Autor : Wojewoda Świętokrzyski