Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 28.01.2020

Kontrola w trybie zwykłym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Końskich w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 04.03.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Arendarska