Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Przedmiotem kontroli doraźnej była ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190)

SPZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia, ul. Strażacka 10, 26-070 Łopuszno

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 05.02.2020

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 19.03.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Wieczorek
Autor : Anna Domińczak