Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

kontrola problemowa w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 20.02.2020

Zakres kontroli:
1. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor przestrzega wymagań określonych w przepisach ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach wykonawczych w odniesieniu do sposobu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
2. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor przestrzega wymagań określonych w przepisach ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach ustaw szczegółowych przy wydawaniu decyzji administracyjnych w I instancji,
3. sprawdzenie czy Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor przestrzega przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 06.04.2020
Data wytworzenia : 02.04.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Justyna Janik
Autor : Wojeowda Świętokrzyski