Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Prawidłowość wykorzystania w 2019 roku dotacji przyznanej z budżetu państwa z przeznaczeniem dofinansowania działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymywaniem wód i urządzeń wodnych

Gminna Spółka Wodna w Dwikozach

Podmiot kontrolujący: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Data kontroli: 28.11.2019

Metryka strony

Data publikacji : 06.04.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Joanna Łazarska