Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Wykorzystanie dotacji celowej przyznanej w 2018 roku na finansowanie z budżetu państwa kosztów całkowitego lub częściowego zalesienia gruntów przez właścicieli lub użytkowników wieczystych lub zagospodarowanie i ochronę drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych zagrażających trwałości lasów, w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy, w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Starostwo Powiatowe w Końskich

Podmiot kontrolujący: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Data kontroli: 09.08.2019

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 06.04.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Joanna Łazarska