Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola oceny prawidłowości wykorzystania środków rezerwy celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku głównego wraz z kominami, łazienką i garażem w Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej w Kielcach, ul. Tarnowska 10” oraz zakupu inwestycyjnego dotyczącego „Zakupu wirówki pralniczej WR 15.5 dla Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej w Kielcach, ul. Tarnowska 10”

Domu Pomocy Społecznej im. F. Malskiej w Kielcach, ul. Tarnowska 10

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 22.06.2020

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 10.09.2020
Data modyfikacji : 10.09.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Monika Miter