Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Piekoszów

Urząd Gminy w Piekoszowie

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli:

Zakres kontroli:

- przyjmowanie, przekształcanie i przesyłanie przez Wójta Gminy Piekoszów wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 16.09.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Justyna Janik
Autor : Wojewoda Świętokrzyski