Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

kontrola problemowa w Radzie Gminy Piekoszów

Urząd Gminy Piekoszów

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 21.08.2020

Zakres kontroli:
Sprawdzenie realizacji przez Radę Gminy Piekoszów ustawowego obowiązku, dotyczącego przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków, wynikającego z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz z przepisów wykonawczych.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 18.09.2020
Data wytworzenia : 17.09.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Justyna Janik
Autor : Wojewoda Świętokrzyski