Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Łoniowie

Urząd Gminy w Łoniowie

Podmiot kontrolujący: Biuro Wojewody
Data kontroli: 14.08.2020

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:
1. Sposobu sprawowania przez gminę dozoru nad stanem cmentarzy i grobów wojennych;
2. Prawidłowości wydatkowania środków finansowych przekazanych gminie na 2020 rok z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów cmentamictwa wojennego;
3. Stanu utrzymania cmentarzy, kwater i grobów wojennych oraz określenia ewentualnych potrzeb wykonania prac remontowych tych obiektów.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 23.09.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Jacek Korczyński