Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola dotycząca oceny funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności prowadzonej działalności leczniczej z przepisami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.295).

Specjalistyczne Gabinety Kardiologiczne Dobaj&Kluk - spółka cywilna, ul. Prosta 42, 25-371 Kielce

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 14.07.2020

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 07.10.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Wieczorek
Autor : Anna Domińczak