Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

Przychodnia Rodzinna "Barwinek" Wójcik i Wspólnicy - spółka jawna, ul. Starowapiennikowa 42A, 25-112 Kielce

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 25.09.2020

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 12.10.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Wieczorek
Autor : Anna Domińczak