Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania w 2019 roku dotacji pochodzącej z budżetu państwa na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Bieliny.

Urząd Gminy Bieliny

Podmiot kontrolujący: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Data kontroli: 15.09.2020

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 14.10.2020
Data modyfikacji : 14.10.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Joanna Łazarska
Autor : Joanna Łazarska