Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Prawidłowość wykorzystania w 2019 roku dotacji pochodzącej z budżetu państwa na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Baćkowice.

Urząd Gminy Baćkowice

Podmiot kontrolujący: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Data kontroli: 04.09.2020

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 14.10.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Joanna Łazarska
Autor : Joanna Łazarska