Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola w zakresie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym przeprowadzona w ŚCRiT „Złota Rybka”

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji i Terapii „Złota Rybka”, ul. Widoma 30, Oblęgór, 26-067 Strawczyn

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 18.09.2020

Kontrola problemowa przeprowadzona w dniu 18 września 2020 r. w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji i Terapii „Złota Rybka”, ul. Widoma 30, Oblęgór, 26-067 Strawczyn w zakresie zgodności informacji zawartych we wniosku Ośrodka z dnia 11.06.2018 r. ze stanem faktycznym.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 16.10.2020
Data modyfikacji : 16.10.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ewelina Sornat