Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola dotycząca prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2019 r.

Wystąpienie pokontrolne - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu

Podmiot kontrolujący: Wydział Finansów i Budżetu
Data kontroli: 10.09.2020

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 20.10.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Aneta Zielińska