Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Wodzisławiu

Urząd Gminy w Wodzisławiu

Podmiot kontrolujący: Biuro Wojewody
Data kontroli: 11.09.2020

Kontrolę przeprowadzono w zakresie:
1. Sposobu sprawowania przez gminę dozoru nad stanem cmentarzy i grobów wojennych;
2. Prawidłowości wydatkowania środków finansowych przekazanych gminie na 2020 rok z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów cmentarnictwa wojennego;
3. Stanu utrzymania cmentarzy, kwater i grobów wojennych oraz określenia ewentualnych potrzeb wykonania prac remontowych tych obiektów.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 21.10.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Jacek Korczyński