Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

kontrola problemowa w Radzie Gminy Masłów

Urząd Gminy Masłów

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 04.09.2020

Zakres kontroli:

Realizacja przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w odniesieniu do wyboru ławników do sądów powszechnych w 2019 roku.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 23.10.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Justyna Janik
Autor : Wojewoda Świętokrzyski