Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

kontrola problemowa w w Urzędzie Miasta i Gminy w Suchedniowie

Miasto i Gmina Suchedniów

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 28.09.2020

Zakres kontroli:

Przyjmowanie, przekształcanie i przesyłanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów wniosków przedsiębiorców do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 23.10.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Justyna Janik
Autor : Wojewoda Świętokrzyski