Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

kontrola działalności tłumacza przsięgłego języka francuskiego

tłumacz przysięgły języka francuskiego

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 09.09.2020

Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertorium, zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie oraz prawidłowości pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na żądanie podmiotów określonych w art. 15 Ustawy.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 09.11.2020
Data wytworzenia : 03.11.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska-Mazur
Autor : Wojewoda Świętokrzyski