Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola dotycząca oceny zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 295 ze zm.) i przepisami wydanymi na jej podstawie.

LUMOS MAGDALENA GIERADA I PRZEMYSŁAW GIERADA SPÓŁKA JAWNA, UL. ŚWIĘTEGO LEONARDA 1/20, 25-311 KIELCE

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 02.07.2020

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 17.11.2020
Data modyfikacji : 17.11.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Anna Wieczorek
Autor : Kinga Kasza