Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji zadań okreslonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 06.10.2020

Kontrola kompleksowa w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 25.11.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Katarzyna Arendarska