Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Gminie Brody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2019 r. oraz prawidłowości realizacji programu Rodzina 500 plus.

Urząd Gminy w Brodach

Podmiot kontrolujący: Wydział Finansów i Budżetu
Data kontroli: 19.10.2020

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 26.11.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Aneta Zielińska