Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania w 2019 roku dotacji pochodzącej z budżetu państwa na zadanie związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przez Gminę Gnojno

Urząd Gminy Gnojno

Podmiot kontrolujący: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Data kontroli: 18.09.2020

Metryka strony

Data publikacji : 08.12.2020
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Joanna Łazarska