Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Sprawdzenie spełniania kryteriów desygnacji dotyczących działań w dziedzinie zarządzania i kontroli w zakresie: wyboru projektów do dofinansowania, kontroli projektów, kontroli zarządczych oraz poświadczania wydatków do Komisji Europejskiej.

Instytucja Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca jednocześnie funkcję Instytucji Certyfikującej – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Podmiot kontrolujący: Wydział Infrastruktury i Rozwoju
Data kontroli: 25.05.2020
  • Przedmiot kontroli:  Sprawdzenie spełniania kryteriów desygnacji dotyczących działań w dziedzinie zarządzania i kontroli w zakresie: wyboru projektów do dofinansowania, kontroli projektów, kontroli zarządczych oraz poświadczania wydatków do Komisji Europejskiej.
  • Termin kontroli:  od 25 maja 2020 r. w trybie pracy zdalnej

 

  • Zespół kontrolny: dwóch pracowników Wydziału Infrastruktury i Rozwoju Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach i dwóch pracowników Departamentu Certyfikacji i Desygnacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 22.12.2020
Data modyfikacji : 22.12.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Małgorzata Jałosińska