Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

kontrola działalności tłumacza przsięgłego języka angielskiego

tłumacz przysięgły języka angielskiego

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 25.11.2020

Sprawdzenie prawidłowości i rzetelności prowadzenia repertorium, zgodnie z wymogami zawartymi w Ustawie oraz prawidłowości pobierania wynagrodzenia za czynności wykonane na żądanie podmiotów określonych w art. 15 Ustawy

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 29.12.2020
Data wytworzenia : 22.12.2020
Data modyfikacji : 29.12.2020 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska-Mazur
Autor : Wojewoda Świętokrzyski