Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa Gminie Łopuszno na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, jak również sposobu odprowadzania dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją tych zadań w 2019 r.

Urząd Gminy Łopuszno

Podmiot kontrolujący: Wydział Finansów i Budżetu
Data kontroli: 01.12.2020

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 05.01.2021
Data modyfikacji : 05.01.2021 Rejestr zmian
Osoba publikująca: Aneta Zielińska