Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej przeprowadzona w PHW "STARPOL"

Przedsiębiorstwo Handlowo - Wytwórcze „STARPOL” E. Płusa i I. Płusa Spółka Jawna, ul. Radomska 39a, 27-200 Starachowice

Podmiot kontrolujący: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Data kontroli: 20.10.2020

Kontrola problemowa przeprowadzona w Przedsiębiorstwie Handlowo - Wytwórczym „STARPOL” E. Płusa i I. Płusa Spółce Jawnej, ul. Radomska 39a, 27-200 Starachowice w dniu 20 października 2020 r. w zakresie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej, wskazanych w art. 28 oraz art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 07.01.2021
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Ewelina Sornat