Biuletyn Informacji Publicznej

www.kielce.uw.gov.pl

Kontrole prowadzone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola problemowa zadań realizowanych przez Radę Miejską w Suchedniowie

Rada Miejska w Suchedniowie

Podmiot kontrolujący: Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Data kontroli: 03.03.2021

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:
Zbadanie procedury wyboru w 2019 roku przez Radę Miejską w Suchedniowie ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych na kadencję 2020-2023

Pliki do pobrania

Metryka strony

Data publikacji : 29.03.2021
Data wytworzenia : 26.03.2021
Rejestr zmian
Wytwarzający / odpowiadający:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Osoba publikująca: Izabela Antoszewska-Mazur
Autor : Wojewoda Świętokrzyski